Dlouholeté zkušenosti správy IT pro úřady/orgány státní správy a samosprávy
– několik let jako úředník CzechPointu
– kontakty a vazby na IT podporu různých ministerstev
– kontakty a velmi přátelské vztahy s podporou společnosti Triada s.r.o.
– pomohu s dotacemi na informační technologie
– členství v zastupitelstvu obce

Další zkušenosti
– komplexní podpora softwaru Munis od Triada s.r.o. (EO, ÚIR-ADR, volby, nový rok, apod.)
– instalace, aktualizace Triady, XML Filleru, Premier, Pohody, Yamaco, Evidence přestupků, a další
– pravidelné zálohy Triady, dokumentů, dalších dat včetně návrhů jak a proč zálohovat
– instalace, aktualizace Java, Adobe, WinUpd a dalšího 3rd party softwaru
– zřízení, obnova, zrušení a zálohy QCA a VCA certifikátů
– elektronický podpis, podepisování dokumentů
– Seznam OVM – nastavení a zřízení uživatelů, rolí, práv, registrů, certifikátů
– RPP, JIP, RÚIAN, základní registry, dálkový přístup do katastru nemovitostí apod.
– nastavení systémů pro st. správu na základní registry (např. Triada)
– dodání spotřebního a kancelářského materiálu
– zajištění výběru i nákupu vybavení pro nově zřizované kanceláře či pracovní místa
– školení pro vaše úředníky (MS Office, MS Windows, CzechPoint, Základní registry, a další)