MS_SlunickoMateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec
Naše Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec spolupracuje s panem Janem Chadrabou již 3 roky, od samého počátku vzniku školky. Jeho úkolem bylo zavedení (nákup a zprovoznění) informačních a komunikačních technologií nejen do všech tříd, ale i do kanceláří školky (PC, internet, server, TV…).

Nyní se stará o bezproblémový chod školky po stránce ICT prostřednictvím pravidelného servisu. Měla-li bych charakterizovat několika slovy spolupráci s panem Chadrabou jsou to profesionalita, spolehlivost, ochota, vstřícnost a dochvilnost.

Bc. Václava Kunická, ředitelka MŠ Sluníčko Sulice-Želivec
email | web |


OU SuliceObecní úřad Sulice
Na spolupráci s panem Janem Chadrabou si nejvíce cením toho, že při vyskytnutí se problému během mé práce, je schopný mi pomoci v podstatě okamžitě. Pokud to je jen trochu možné, na problém reaguje obratem. Lepší servis jsem během svého zaměstnání zde na úřadě nepoznala ani s většími společnostmi.

Časová flexibilita, operativnost, zkušenosti, znalosti a dlouhá praxe v dané problematice to je to, co dělá z tohoto zároveň slušného a poctivého člověka skvělého IT specialistu. Takových je dnes už jen poskromnu.

Kateřina Roubíčková, referentka Obecního úřadu Sulice
email | web |


MS VestecOU VestecOP Vestec    Obecní úřad Vestec
    Obecní policie Vestec
    Mateřská škola Vestec
    Technické služby Vestec
    Sportoviště Vestec
 
Obec Vestec patří mezi mé největší klienty. Pro reference kontaktujte pana starostu na telefonním čísle 313 035 505. Tibor Švec, starosta obce Vestec
email | web |

OU SuliceObecní úřad Doubek
Pan Jan Chadraba pro naši obec již léta pracuje jako IT technik:
– spravuje naši PC síť
– provádí aktualizace všech našich programů
– doporučuje a pořizuje nové produkty vhodné pro činnost naší správy
– zajišťuje bezpečný chod softwarů
Toto vše činí vždy včas, ochotně a bez problémů, na profesionální úrovni.
Judr. Zdeněk Pospíšil, bývalý starosta obce Doubek
email | web |

OU SuliceObecní úřad Babice
Pan Jan Chadraba pracuje na Obecním úřadě Babice již řadu let jako IT technik počítačové sítě OÚ Babice.
S prací pana Chadraby jsem spokojená, svoji práci vykonává spolehlivě, okamžitě reaguje na požadavky týkající se servisu počítačové sítě obce.
 
Kačírková Iva, bývalá starostka obce Babice
email | web |

Reference na firmy.cz

Další významní klienti
MAS Říčansko o.p.s
Zápraží s.r.o.
Obec Ondřejov
Obec Zvánovice
Helia Tour s.r.o.
Unives s.r.o.
Pizzeria Brunello
MUDr. Vaněk a MUDr. Hálová Lékařský dům Uhříněves